Η ΦΑΡΜΑ ΤΩΝ ΚΛΩΝΩΝ

ΘΕΜΑ: Η Φάρμα των Κλώνων
ΜΕΛΗ: 328
«ΑΡΜΑ
ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
: Δρ. Φρανκενστάιν
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ: Κεντρικόν (Πλατεία Γεωργίου)
ΣΤΕΚΙ: Ντοκ 4 (Λιμάνι)
ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΟΛΩΝ: Ντοκ 4 (Λιμάνι)