ΤΗΝ ΠΕΡΝΑΜΕ ΖΑΧΑΡΗ

ΘΕΜΑ: Την περνάμε Ζάχαρη
ΜΕΛΗ: 211
«ΑΡΜΑ
ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»
: Τούρτα
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ: Kοκορίκο (Φιλοποίμενος)
ΣΤΕΚΙ: Κορίνθου 210-212
ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΟΛΩΝ :