Α.Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΙΑ

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «ΠΛΗΡΩΜΑ 94», έχει ως κύριο σκοπό την δραστηριοποίησή της εντός και εκτός της καρναβαλικής περιόδου. Το Καρναβάλι αποτελεί τον πυρήνα των σκοπών, που αναφέρονται διεξοδικά στην καταστατική πράξη της, παραμένει δε οδηγός των δράσεών της (υποστήριξη-διάδοση-οργάνωση της καρναβαλικής ιδέας, εντός και εκτός Πατρών), οι οποίες επεκτείνονται και σε αξίες όπως η ερασιτεχνική δημιουργία, ο εθελοντισμός, η οικολογική συνείδηση, η ομαδική δραστηριότητα και η προσφορά στον συνάνθρωπο (υπηρεσίες-προσφορά σε είδος ή χρήμα).

Οι εταίροι θεωρούν ότι η μέχρι την ίδρυση της εταιρίας τους -συνεχής εικοσάχρονη- παρουσία της ευρύτερης καρναβαλικής συντροφιάς στο εθιμικό και θεσμικό πλαίσιο του Πατρινού Καρναβαλιού, ωρίμασε τόσο όλα τα μέλη του 94 ώστε να μπορούν πλέον να κάνουν ένα ακόμη βήμα στο μέλλον, αποκτώντας νομική προσωπικότητα. Αυτή η κίνηση έδωσε στην ομάδα την απαραίτητη ευελιξία ώστε να προωθηθεί η ιδέα του Καρναβαλιού της Πάτρας, να υποστηριχθεί το διεθνές του στίγμα με παρεμβάσεις δομημένες, επώνυμες και καινοτόμες καθώς και να επιχειρηθούν με τόλμη και θάρρος μια σειρά από παράπλευρες πολιτιστικές δραστηριότητες.