ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι σκοποί είναι 9 και αναλύονται στο άρθρο 4 του Καταστατικού:
1. Η πολιτιστική συμβολή της στα δρώμενα της πόλεως των Πατρών, αλλά και άλλων πόλεων, εντός και εκτός Ελλάδος, μέσω της ομαδικότητας και της καλλιτεχνικής δημιουργίας.
2. Η στήριξη του θεσμού του Καρναβαλιού και πρωτίστως του Πατρινού Καρναβαλιού
3. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα οικολογίας και προστασίας του περιβάλλοντος
4. Η ανάπτυξη του εθελοντισμού και η προβολή του αισθήματος της εισφοράς εργασίας χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα προς το καλό του κοινωνικού συνόλου.
5. Η διοργάνωση και στήριξη εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα ερασιτεχνών καλλιτεχνών που προέρχονται ή διαβιούν στον ευρύτερο τόπο της έδρας της εταιρείας
6. Η διοργάνωση και στήριξη εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που προσιδιάζουν με την προώθηση των σκοπών της εταιρίας, όπως, μεταξύ άλλων, σεμιναρίων, ημερίδων κ.α., ιδιαίτερα δε αυτών που έχουν φιλαμθρωπικό χαρακτήρα.
7. Η οργάνωση παιχνιδιών (επιτραπέζιων ή υπαίθριων, γνωστών σπορ ή αυτοσχέδιων, αναρριχήσεων ή θαλασσίων σπορ, paintball κλπ) και δραστηριοτήτων, ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, που προάγουν την ομαδικότητα, την αυτοπεποίθηση, την υπευθυνότητα, την επίτευξη στόχων με την σύνθεση και την κοινή συνεισφορά, την κριτική σκέψη, την γρήγορη επίλυση στόχων ή καταστάσεων ανάγκης, την οικολογική ευαισθησία, την μελέτη κ.α.
8. Η έκδοση βιβλίων, λευκωμάτων, οπτικοακουστικών μέσων (CD, DVD), με θέματα πολιτιστικά, ιστορικά, οργάνωση εκδηλώσεων κ.α., καθώς και αντιστοίχων που αφορούν τις δραστηριότητες της εταιρίας.
9. Η διοργάνωση εκδρομών ή κρουαζιέρων, με σκοπό την ψυχαγωγία, την εκπαίδευση και την σύσφιξη των σχέσεων και της συνεργασίας της εταιρίας με άλλους φορείς, εντός και εκτός Ελλάδος.